Addurniadau Coed Nadolig

Facotry rhodd Quzhou Hanyin | Updated: Jun 14, 2017

Mae'r goeden Nadolig yn rhan o ddathliad Nadoligaidd gyda chanhwyllau ac addurniadau sy'n addurno coed cywion neu bysgod. Daeth coeden Nadolig modern yn yr Almaen. Trefnodd yr Almaenwyr goeden ddyn (coeden yr Ardd Eden) yn y cartref ar 24 Rhagfyr, Adam a Diwrnod y Dydd, ac yn hongian y bisgedi arno, gan symbolau'r cysegr (marc yr atonement Cristnogol). Defnydd modern o bob math o gwcis yn lle bara sanctaidd, ond hefyd yn aml yn ychwanegu symbol o ganhwyllau Crist. Yn ogystal, mae gan y tu mewn hefyd dwr Nadolig, mae strwythur triongl pren, mae llawer o grid bach wedi gosod cerflun Crist, y twr wedi'i addurno â dail bytholwyrdd, canhwyllau Coed Nadolig a seren. Erbyn yr 16eg ganrif, cafodd tyrrau Nadolig a choed Eden eu cyfuno i goed Nadolig

Nawr mae mwy a mwy o bobl yn Nadolig, mae llawer o deuluoedd yn hoffi cael cinio Nadolig yn y Nadolig. Yn ogystal â bwyta'n well, ond hefyd i wneud gartref i addurno'r awyrgylch AH. Coeden Nadolig yw'r addurn Nadolig mwyaf sylfaenol, mae'r goeden Nadolig flaenorol yn fawr iawn, os nad yw iard yn peidio â chymryd rhan ynddi. Ond nawr mae'r goeden Nadolig yn fawr, bach, cymhleth, ac yn haniaethol. Hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw blasty, Coeden Nadolig gallwch chi hefyd gadw coeden Nadolig gartref.

argymell

Addurniadau coeden Nadolig pren

Mae'r goeden Nadolig hon wedi'i wneud o rhaff cywarch bras, laser wedi'i greenu, yn ddirwy ac yn brydferth. Fel arfer, mae gennych lawer o addurniadau, ond mae'r rhan fwyaf yn rhinweddau anhygoel, lliwiau llachar yn fwy o awyrgylch yr ŵyl. Os ydych chi'n ddiffyg lle, gallwch hefyd eu hongian yn eich goeden Nadolig fwy, neu ar y ffenestri, neu ar rhaff y blwch rhoddion i roi ffrindiau a pherthnasau, mae Coeden Nadolig yn rhoi syndod iddynt.

Mae rhai pobl yn dweud mai'r goeden Nadolig yw'r peth mwyaf cyfeillgar i'r byd, dim ond unwaith y flwyddyn, ac ni ellir diraddio deunyddiau crai. Ond mewn gwirionedd, mae defnydd dyddiol o'r goeden Nadolig. Er enghraifft, ffolder nodyn siâp y Nadolig hwn. Yn ychwanegol at allu gosod ar y bwrdd gwaith pan fydd y dodrefn, ond hefyd nodyn ar y nodyn uchod, yn cofnodi er mwyn osgoi digwyddiadau pwysig anghofiedig. Ac mae'n cael ei lapio â golwg gwifren fetel, ond hefyd gall pobl weld y goeden Nadolig yn gallu bod yn hynod o fraint.

Gyda'r goedwig, mae rhai lliwiau syml, ychydig o liw ffres bach, Coeden Nadolig a rhai yn lliw gwyliau coch a gwyrdd mawr, dyma goeden pren yw'r olaf ohono. Ni ellir mynegi lliwiau disglair, dim ond bod y gochredd pur Coch yn goch, gwyrdd yn wyrdd. A chanol rhai cylch gwag, mae pob un y tu mewn yno ddoliau pren, yr AH dyn yn eira, Achau Sant Claus Mae pedwar cornel yr un fath, fel twr hynafol y tŵr sy'n croesi'r un tŵr. Felly bod y goeden Nadolig gyfan yn ffres i fyny ar unwaith.

Blodau blodau papur melyn Coeden Nadolig

Yr ychydig o goedwigoedd cyntaf, gwifren y goeden Nadolig a orffennodd, fe wnaethon ni ganfod y dynion hyn waeth beth fo'u maint, i gyd yn galed iawn. Os oes angen i'r safle newid, nid yw'n gyfleus iawn. Yn ffodus, mae coeden Nadolig gyda thynnu blodau. Mae egwyddor gweithred y goeden Nadolig hon hefyd yn syml iawn. Ydy i ddefnyddio'r rhan o'r ffordd gludiog papur gyda'i gilydd, unwaith y bydd wedi'i agor yn siâp llysiau. Ac yna tro, daeth yn goeden Nadolig gonig tri dimensiwn. Onid yw'n gyfleus? Ac mae hyn fel arfer yn hawdd i'w storio. Gadewch iddyn nhw ymestyn i mewn i ddalen ar y llinell. Gellir defnyddio'r ail flwyddyn hefyd, gellir dweud mai'r coeden Nadolig mwyaf ecogyfeillgar ac effeithlon ydyw

Coeden Nadolig Mawr

Er nad yw'r cartref yn ddiffyg lle, dim ond diffyg awyrgylch tir y teulu, yn cael coeden Nadolig fawr yn y cartref neu'n dda iawn. Er nad oes ots faint o goeden Nadolig y gellir ei wneud, ond mae llawer yn goed noeth, yr addurniadau uchod ond hefyd i brynu eu hunain. Faint i'w brynu, sut sydd gyda'r broblem. Os ydych chi'n berson nad yw'n dymuno ystyried y rhain, yna mae'r goeden hon yn addas iawn i chi. Coed Nadolig Mae wedi'i addurno gydag amrywiaeth o. Rydych chi'n derbyn y nwyddau, agorwch y pecyn, dim ond angen gwneud cynulliad, ac yna'n hongian yr addurniadau dim ond ffrindiau cain.

Coeden Nadolig DIY

Er y gellir ei ddefnyddio i gael cynnyrch gorffenedig yn gyfleus iawn, ond mae hyn yn colli'r profiad o hwyl. Os nad yw'n realistig gadael i chi gymryd coeden Nadolig 6 metr o uchder, a ydych chi'n gwneud coeden Nadolig fel cerdyn Nadolig? Mae'r goeden Corea yn gynnyrch lled-orffen. Yn ôl pob tebyg mae'r amlinell a'r siâp yn cael eu tynnu. Dim ond eu torri i lawr a'u cydosod. Yng nghanol y goeden Nadolig hon mae haenau o eira, yn teimlo'n iawn Meng, yn giwt iawn.


Facotry rhodd Quzhou Hanyin
Ychwanegu: No.35, Jiangdong dosbarth, Dinas Jiangshan, Zhejiang, Tsieina
Tel:0570-4016861
E-bost: sales001@hanyin-gift.com
Whatsapp: +08618357091335
Ffôn symudol: +86-18357091335
Skype: andy0305109@hotmail.com
Cyfathrebu
Bookmark us today!